Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Nederlandstalige literatuur 235235/3028/2324/1/48
Studiegids

Nederlandstalige literatuur 2

35235/3028/2324/1/48
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dertaelen Jan
Andere co-titularis(sen): Vanhaeverbeke Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Nederlandstalige literatuur 1.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Nederlandstalige literatuur 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
analyseert het belangrijkste werk, de thematiek en de ontwikkeling van het oeuvre van (per jaar) vier Nederlandse en Vlaamse auteurs.
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
kadert de literaire ontwikkelingen, de belangrijkste auteurs en hun publicaties uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, in hoofdzaak de 19de en de 20ste eeuw.
situeert een roman in diens biografische, historische of maatschappelijke context.
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
bespreekt een roman thematisch en vormtechnisch.

Leerinhoud

In de tweede bachelor leggen we de focus op actuele tendensen in de Nederlandstalige literatuur en onderzoeken we hoe deze passen binnen een historische context. Wat beweegt er in ons literaire landschap en hoe moeten die ontwikkelingen artistiek en maatschappelijk gekaderd worden. De lessen zijn erop gericht om via gesprek en debat kritisch te reflecteren over literaire werken, stromingen en discussies.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00