Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Audiovisuele media 236903/3028/2324/1/15
Studiegids

Audiovisuele media 2

36903/3028/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Dilles Marieke, Smets Katharina, Vanhaeverbeke Nele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Docenten
Layla El Dekmak
Kristof Bilsen
Inne Eysermans

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden van Atelier 1 (Audiovisuele media) verder uit
exploreert en experimenteert met verschillende artistieke vormen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
beheerst de technische vaardigheden en experimenteert ermee
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
heeft inzicht en kennis over de artistieke praktijk in media
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
durft vragen stellen aan een gesprekspartner en eigen overtuigingen in vraag te stellen
zet artistieke en technische sterktes in bij uitdagingen tijdens werk- en presentatiemomenten
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
is nieuwsgierig. Gebruikt techniek en energie om te verbinden met de gesprekspartner/geïnterviewde en het (doel)publiek
kan een spanningsboog creëren in een eindproduct van 10 min
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
gaat opbouwende gesprekken aan rond artistieke keuzes van zichzelf, medestudenten en docenten

Leerinhoud

Interview
In het tweede jaar verdiep je het vak interview aan de hand van verschillende insteken, benaderingen van gastdocenten. De basis blijft: ‘luisteren, in gesprek gaan, doorvragen’. Verbinding, oprechte nieuwsgierigheid en durven, komen in alle blokken aan bod. Je leert hoe je een interview voorbereidt, maar ook hoe je zelfs compleet onvoorbereid een spannend gesprek kan voeren. Je ondervindt hoe het is om dat gesprek te voeren voor een live publiek, of met een doelpubliek in je achterhoofd. Je bouwt capaciteiten op om interview ook in andere lessen toe te passen, bijvoorbeeld bij audio, docu of beeld.

Audio
Binnen 'audio' exploreren we geluid en muziek in relatie tot taal, uitgaande van alledaagse interacties, de praktijk van luisteren, compositie, performance, improvisatie, opnametechnieken en audio bewerking. Zo gaan we dieper in op de rol van geluid en muziek in onder andere klankgedichten, sound essay, radio drama, interactive fiction, film en games. We gaan daarbij ook aan de slag met hedendaagse tools en technieken als sampling, text-to-speech en scripting. In de verschillende workshops onderzoeken we een artistieke en kritische praktijk van luisteren en werken met audio, als toegang tot spel en exploratie van betekenis(sen).

Beeld
Tijdens Beeld/Documentaire leer je de basisvaardigheden van camera en montage onder de knie te krijgen. Aan de hand van oefeningen die elke keer iets complexer worden, word je vertrouwd met beeldregie, observatie, interview, standpunt en verzamel je de bouwstenen voor een visuele vertelling. Aan het einde van dit blok werk je intensief aan een korte documentaire portretfilm, die je zelf researcht, filmt en monteert.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen210,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De student moet minstens een voldoende halen voor elk onderdeel om te kunnen slagen voor het geheel.
Per onderdeel worden immers deels andere, essentiële leerdoelen geoefend en getoetst.