Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Beeldtaal12087/3028/2324/1/74
Studiegids

Beeldtaal

12087/3028/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
ontdekt dat een beeld een verhaal is en taal ook beeld
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
reflecteert kritisch en gaat gefundeerd in discussie met diens medestudenten
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
analyseert bepaalde aspecten van beeldende kunst en architectuur.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
onderzoekt verschillende wijzen waarop de kunsten mogelijkheden aanreiken om de wereld te 'lezen'.

Leerinhoud

een reeks ontmoetingen met kunstenaars uit andere disciplines
omdat verhaal meer is dan woord alleen
en wereld en leven in zoveel talen [kunnen] worden verteld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00