Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek24322/3028/2324/1/31
Studiegids

Onderzoek

24322/3028/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Selderslaghs Bob
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘Onderzoek’ biedt studenten van de bachelor 1 in Drama een inleiding in onderzoek in de kunsten en zet in op het ontwikkelen van vaardigheden en vertrouwen in academisch schrijven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
schrijft helder, gestructureerd en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
zoekt zelfstandig achtergrondinformatie
is vertrouwd met enkele artistieke contexten waarin wetenschappelijk onderzoek van pas komt.
begrijpt de structurele en methodologische verschillen tussen wetenschappelijke bronnen en andere vormen van intellectuele output.
citeert en verwijst bibliografisch op een correcte manier.
schrijft helder, gestructureerd en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.
vindt en verwerkt wetenschappelijk of artistiek relevante literatuur.
maakt onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen en gebruikt ze om een argument te ondersteunen.
versterkt de kwaliteit van diens paper door feedback van de docent te verwerken.
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
vat centrale argumenten van wetenschappelijke bronnen beknopt samen.
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrages van andere studenten.
schrijft helder, gestructureerd en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in onderzoek in de kunsten (A) en zet in op het ontwikkelen van vaardigheden en vertrouwen in academisch schrijven (B).

A:

 • Wat is onderzoek/onderzoek in de kunsten?
 • Probleemstelling
 • Onderzoeksvraag
 • Onderzoeksgroepen Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Contextualiseren/State of the art
 • Databanken
 • Reflecteren
 • (Artistieke) onderzoeksmethoden
 • (Artistieke) dataverzamelingsmethoden
 • Data-analyse
 • Artistieke onderzoeksprojecten

B:

 • Wat is academisch schrijven?
 • Vijf stijlprincipes
 • Het schrijven van een abstract
 • Genderneutraal taalgebruik & het Gevoelig Lexicon
 • Het CARS-model
 • Het schrijven van een onderzoekspaper
 • Methodologie
 • Resultaten, conclusie & discussie
 • Literatuur en (artistieke) bronvermeldingen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Willems, B., Wuytens, K. (2020) Onderzoek in de kunsten. Leuven: Uitgeverij Acco.
AP databanken – ‘Kunst & Muziek’: https://databanken.ap.be/
Google Scholar: https://scholar.google.com/
JS TOR: https://www.jstor.org/
Project MUSE: https://muse.jhu.edu/
WorldCat: https://www.worldcat.org/nl
DOAJ = Directory of Open Acces Journals: https://www.doaj.org/
Academia. edu: https://www.academia.edu/
FORUM+, tijdschrift voor onderzoek en kunsten: https://www.forum-online.be/
ETCETERA, tijdschrift voor podiumkunsten: https://e-tcetera.be/
Scribbr: https://www.scribbr.nl/

Onderzoek KCA: https://ap-arts.be/over-onderzoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De onderwijsleerresultaten/leerdoelen worden getoetst aan de hand van kennis- en inzichtstoetsen permanent en een onderzoeksopdracht.

Voor de kennis- en inzichtstoets permanent krijgen de studenten doorheen de lessenreeks (schrijf)opdrachten op basis van de leerinhouden die gradueel aan bod komen. Daarnaast worden zij beoordeeld op hun constructieve deelname aan de lessen (betrokken, open, kritisch).

Voor de onderzoeksopdracht leveren de studenten tegen een tijdig gecommuniceerde deadline een onderzoekspaper in via de daarvoor voorziene uploadmap op Digitap. De studenten rapporteren in de onderzoekspaper over een onderzoeksvraag die ze ontwikkeld hebben vanuit hun artistieke praktijk: naar welke nieuwe betekenis of kennis willen zij op zoek gaan?
Naast de onderzoeksvraag en inbedding van deze onderzoeksvraag in de artistieke praktijk en wetenschappelijke literatuur (contextualisering of state of the art), omschrijven de studenten in hun paper de gekozen methodologie. De onderzoeksresultaten die ze beschrijven mogen hypothetisch zijn (de studenten kunnen hun onderzoek immers niet werkelijk uitvoeren binnen de voorziene studietijd). Ze kiezen dus zelf of de resultaten hun hypothese(s)/veronderstelling(en) bevestigen of ontkrachten. De onderzoeksresultaten leiden tot een conclusie waarin de student de eigen onderzoeksresultaten opnieuw terugkoppelt naar relevante literatuur en artistieke praktijken/bronnen (discussie).
De onderzoekspaper omvat minimaal 15.000 en maximaal 42.000 tekens (inclusief spaties). De student raadpleegt ter ondersteuning van deze schriftelijke opdracht de stijlprincipes van academisch schrijven.

De studenten behalen een cijfer op 20 overeenkomstig hun geleverde prestaties:
0 - 7 : De student beheerst onvoldoende de competenties en vaardigheden die nodig zijn om te slagen voor dit opleidingsonderdeel.
8 - 9 : De student heeft een inspanning gedaan om zich de competenties en vaardigheden eigen te maken, maar slaagt daar nog onvoldoende in.
10 - 12 : De student beheerst de competenties en vaardigheden nodig om te slagen voor dit opleidingsonderdeel op voldoende wijze. De student toont een basisbegrip van het aangeboden materiaal en maakt redelijke keuzes in de verwerking ervan.
13 - 14 : De student beheerst de competenties en vaardigheden en experimenteert met het aangeboden materiaal, kan reflecteren op het eigen proces, en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
15 - 16 : De student werkt vanuit een sterke interne motivatie en creativiteit om extra mogelijkheden te verkennen. De student reflecteert kritisch, consolideert en herdefinieert diens kennis met behulp van gespecialiseerde vaardigheden.
17 - 20 : De student belichaamt de vaardigheden volledig, is volledig gee╠łngageerd en toont autonome betrokkenheid bij diens leerproces. De student toont beheersing van complexe en gespecialiseerde vaardigheden en kennis en blijft mogelijkheden onderzoeken. De student geeft blijk van belangrijke en originele keuzes in het eigen werk, met voortdurende kritische reflectie en bewustzijn van de huidige praktijken.