Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Veldverkenning36863/3028/2324/1/13
Studiegids

Veldverkenning

36863/3028/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hillaert Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Wouter Hillaert

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
leest en analyseert beschouwende teksten die voorafgaand aan de lessen de onderwerpen inleiden.
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
geeft tijdens besprekingen in de les in eigen woorden de inhoud van het leesmateriaal weer.
levert mondeling een aandeel in de discussie over de gelezen teksten.
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrages van de andere studenten.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
legt in de discussies verbanden met de onderwerpen uit vorige lessen.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
plaatst diens mening, vragen en inzichten over de onderwerpen vanuit diens sociaal-culturele achtergrond en omgeving.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit vier gespreide uitstappen over het jaar naar andere steden: inlezen op de trein, samen een wandeling doen langs enkele cultuurhuizen met praktijkstemmen ter plekke over vroeger en nu, 's avonds een voorstelling en dan nabespreking op de trein terug.

Deze uitstappen willen je buiten school en zelfs buiten Antwerpen krijgen en meer contact maken met het professionele werkveld waar je straks zelf instapt. Je krijgt - door directe ervaring en via getuigen ter plekke - meer zicht op de soorten verschillende organisaties en functies in het veld (veldverkenning), op het recente verleden in het theater (Vlaamse theatergeschiedenis) én je ziet extra voorstellingen die we bespreken (kunstkritiek).

Zo wil dit vak je ervaringsgericht een breder perspectief geven op de reële theaterpraktijk.

Aan het einde van het jaar volgt een toonmoment in de vorm van een collectief panelgesprek met publiek over de geziene voorstellingen, en/of een meer persoonlijke verwerking van de verworven inzichten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van het vak Veldverkenning worden jaarlijks een aantal voorstellingen en/of exposities bijgewoond.
Deze extra kosten worden apart gefactureerd in mei 2024 op basis van de reële onkosten.

Studenten drama die zich inschrijven voor het opleidingsonderdeel Kunstkritiek betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets van voorstellingen.
Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met een extra kost voor vervoer (treintickets).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00