Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 2 (woordkunst)36906/3028/2324/1/20
Studiegids

Interdisciplinair project 2 (woordkunst)

36906/3028/2324/1/20
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden van Atelier 1 (Interdisciplinaire project) verder uit
maakt het persoonlijke standpunt prioritair in het brengen van een tekst, presentatie of performance
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
toont diens bewustzijn van lichamelijke en verbale mogelijkheden
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
Kan eigen overtuigingen in vraag stellen
gaat constructief om met vormende kritiek en feedback.
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
reageert goed en improviseert gepast bij onverwachte situaties.
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
heeft een artistieke attitude en toont verantwoordelijkheid in elk project
werkt zelfstandig bij het schrijven en voorbereiden van presentaties en performances

Leerinhoud

Guestfest
Het academiejaar start met een twee weken durend Lesfest. Je werkt in kleine klasoverschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen, dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreden je blikveld en verrijken je podiumervaring.

Podiumschrijven
In dit drie weken durend project ga je met een gastdocent aan de slag. Je schrijft, door de docent intensief gecoacht, een publieksgerichte tekst. Bijzonder aan dit project is dat de klasgroepen gemengd worden: je werkt samen met tweede- en derdejaarsstudenten. Aan het eind van het werkproces is er een toonmoment waarin je de teksten brengt voor publiek.

Podiumtechniek
Het vak wordt opgesplitst in 3 delen: Geluid, Licht en Mechanica (rigging).
Als podiumkunstenaar moet je in staat zijn om met basismateriaal technisch aan de slag te kunnen op een eerste niveau om zo ook een meer algemeen inzicht te krijgen in de vereisten voor een technische opbouw.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk120,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.