Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stemtraining 336915/3028/2324/1/35
Studiegids

Stemtraining 3

36915/3028/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Andere co-titularis(sen): El Kaoui Rashif
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Stemtraining 2 OF eerder ingeschreven voor Stemtraining 2 OF eerder ingeschreven voor Stemtraining 2 (acteren) OF eerder ingeschreven voor Spraakvaardigheid 2 WK.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
automatiseert de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze op een natuurlijke en authentieke manier toe in diens artistieke praktijk en in spontane spraak. Daarbij wordt gestreefd naar een correcte toepassing van de tongpunt-r.
automatiseert de toepassing van de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) in diens artistieke praktijk en in spontane spraak.
past parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) toe, in functie van een levendige intonatie, in diens artistieke praktijk en in spontane spraak.

Leerinhoud

In de lessen Stem & Spraak B3 zal je de competenties die in B2 verworven zijn automatiseren. Daarbij wordt gefocust op aandacht voor een eutone lichaamshouding, de economische adem-stemkoppeling, spreken met volle resonantie, variëren met parameters (volume, toonhoogte, tempo) en een optimale articulatie (open, vooraan, pittig).

Je optimaliseert de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands: nog opvallende fouten bij klinkers, tweeklanken, medeklinkers en assimilaties worden gecorrigeerd.

Je leert je stem en spraak aanpassen aan verschillende contexten en ruimtes (grote vs. kleine en open vs. gesloten spreekruimtes, onderzoeken van specifieke taalregisters en taalvarianten, spreken met of zonder micro, specifieke spreekcontexten: voice-over, presentatie, ….)

Je traint jezelf in een authentiek gebruik van het Algemeen Nederlands en in een eutoon stemgebruik in spontane spraak en in artistieke contexten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op haar/zijn technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

50% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Het cijfer voor de toetsvorm permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.
Alleen voor toetsvormen niet permanent is een tweede examenkans mogelijk.

50% vaardigheidstoets hands on (Examen)
Tweede examenkans mogelijk.