Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Atelier 1 (podium, schrijven, audiovisuele media, interdisciplinair project)36896/3028/2324/1/68
Studiegids

Atelier 1 (podium, schrijven, audiovisuele media, interdisciplinair project)

36896/3028/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Dilles Marieke, Smets Katharina, Taveirne Lara, Vanhauwaert Maud
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docenten
Inne Eysermans
Seckou Ouologuem
Lara Taveirne
Maud Vanhauwaert
Rosemie Lauwers
Annelies Moons
Katharina Smets
Runa Svetlikova
Marieke Dilles

en andere

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
gaat de ambachtelijke zoektocht aan, heeft en toont plezier in het experimenteren
bezit taalgevoeligheid en beschouwt taal als het eigen expressiemiddel bij uitstek
stelt zich op het podium authentiek, kwetsbaar en waarachtig op
voelt de noodzaak om een persoonlijke vertelstem te ontwikkelen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
is zich tijdens het spelen bewust van het ‘hier – nu’
ontwikkelt lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn en onderzoekt het gebruik ervan
begrijpt de complexiteit/gelaagdheid van het werkmateriaal en kan dit artistiek verbeelden
heeft plezier in het schrijven en in het onderzoek dat eraan voorafgaat
durft zichzelf uit te dagen/te experimenteren met stijlen en tekstvormen
past de aangeleerde technische vaardigheden toe in een kort eindproduct
toont inzicht in spanning en ritme en experimenteert ermee
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
is vertrouwd met de vakterminologie eigen aan het schrijversvak
4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
neemt een open, nieuwsgierige houding aan ten opzichte van actuele thema's, verschillende artistieke (media)vormen en gesprekspartners
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
benoemt eigen sterktes en zwaktes binnen het schrijversambacht
daagt zichzelf uit binnen een opgelegd kader. Springt creatief om met vrijheden en beperkingen.
maakt het eigen schrijfproces inzichtelijk voor betrokken docenten en studenten
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
voelt de noodzaak om via het artistieke werk een connectie met het publiek aan te gaan
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
toont betrokkenheid en empathie ten opzichte van het werkmateriaal en de medespelers
is geconcentreerd en actief tijdens het werkproces en de uitvoeringen

Leerinhoud

Podium
In Ba1 ga je zowel individueel als in groep aan de slag om een bestaande (soms zelf gekozen) literaire tekst op het podium te brengen. Samen met de docent analyseer je het materiaal om tot een concrete, eigen en boeiende zegging te komen. Je gaat op zoek naar de juiste concentratie voor een ontspannen lichaam en open geest, die een performance in het hier en nu mogelijk maakt. Het werkproces mondt telkens uit in een toonmoment voor een klein publiek.

Schrijven
In het eerste bachelorjaar word je uitgedaagd om het blad papier als een speelplaats te zien. Je leert een aantal spelregels kennen, om ze daarna op je hoogsteigen manier te kunnen overtreden.
Belangrijk is dat je inzicht verwerft in de verschillende bouwstenen van een tekst en voeling krijgt met verschillende literaire genres. In deze opleiding wordt al snel duidelijk dat schrijven vooral herschrijven is. Dat betekent dat het heel belangrijk is dat je goed om kunt met feedback. Ook leer je je eigen schrijfproces inzichtelijk maken voor je docenten en collega-studenten.
Het allerbelangrijkste is dat je een eigen verbeeldingswereld hebt en dat taal voor jou hét medium bij uitstek is om daar uitdrukking aan te geven.

Audiovisuele media
Interview: In het eerste jaar 'interview' duik je in de verschillende mogelijkheden die er zijn binnen deze gespreksvorm. Vergelijk het met een gigantisch mengpaneel, waarvan we in de lessen elke 'schuif' gaan ontdekken en op zoek gaan naar welke schuif in wélk type gesprek voor jou op wélke positie kan staan. Zijn assertieve en provocerende vragen iets voor jou? Of praat je net het liefst vanuit je eigen emoties?
Je gaat dus op zoek naar wat jouw sterktes en zwaktes zijn en hoe je die kan inzetten en vermijden tijdens een interview. Je interviewt klasgenoten, bekendere medemensen en misschien wel iemand waar je altijd al eens mee wilde spreken. Dat doe je vanuit je eigen interesseveld, terwijl je de tijd neemt om te exploreren wat interviewen voor jou kan zijn en betekenen.

Audio: In het vak audiomontage kom je in een heel andere wereld terecht, die van geluid en verbeelding. Je leert geluiden zuiver opnemen met een Zoom- die je heel het jaar persoonlijk ter beschikking hebt, je leert monteren op je laptop, je krijgt les in een opnamestudio. Korte opdrachten leiden je naar het verkennen van dit medium. Je maakt zelf montages die de verbeelding van de luisteraar uitdagen. Je gaat verder dan cliché’s, zoekt naar eigenzinnige manieren om met geluid, muziek en effecten een sfeer op te roepen en een verhaal te vertellen. Je maakt nog geen uitzendklare audioproducties maar experimenteert volop met de bouwstenen om een eigen manier van vertellen te vinden, vaak zonder woorden. Een hele uitdaging, een verslavend spel!

Tijdens deze groepslessen beluisteren we jullie werkjes kritisch. We staan als groep open voor verwondering en experiment maar zoeken ook naar diepgang in verhalen en verhaalstructuren die kloppen. Door te luisteren leer je heel veel en merk je dat iedereen telkens een heel eigen audioverhaal maakt.
Aan het einde van het jaar ben je in staat om technisch zuivere opnames te doen, goed zelfstandig te monteren, je eindbalans juist te maken. Je maakt korte verhalen op basis van muziek, geluid, effecten en eventueel woorden die ons een wereld laten horen waar we helemaal inzitten, met een boeiend thema en een duidelijke stempel van de maker.

Interdisciplinair project
PodiumSchrijven: Voor dit drie weken durend project kies je bij welke van de gastdocenten je aan de slag gaat. Je schrijft, door de docent intensief gecoacht, een publieksgerichte tekst. Bijzonder aan dit project is dat de klasgroepen gemengd worden: je werkt samen met tweede- en derdejaarsstudenten die voor dezelfde docent kozen. Aan het eind van het werkproces is er een toonmoment waarin jullie de teksten brengen voor publiek.

Spoken Word
Spoken word is een dicht-en podiumkunst waarbij kort gezegd drie elementen centraal staan: woord, voordracht en publiek. Een spoken word gedicht wordt gedeeld met een publiek op een energetische manier, waarbij het moment en de ruimte (direct of indirect) deel uitmaken van het geheel. Dat het publiek een centrale plaats inneemt, zorgt er voor dat spoken word een kunstvorm is die dicht bij de mensen staat. Ze kent haar ontstaan dan ook in het aankaarten van ongelijkheid in samenlevingen. Maatschappijkritische analyses zullen zo zelden ontbreken in spoken word stukken. Nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld, probeert spoken word macht in vraag te stellen en te breken met hiërarchie en elitarisme.

Guest fest
Het academiejaar start met het twee weken durend Guest fest. Je werkt in kleine klasoverschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen, dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreden je blikveld en verrijken je podiumervaring.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk355,00 uren
Werktijd buiten de contacturen275,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De student moet minstens een voldoende halen voor elk onderdeel om te kunnen slagen voor het geheel. Per onderdeel worden immers deels andere, essentiële leerdoelen geoefend en getoetst.