Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podium 3801/3028/2324/1/82
Studiegids

Podium 3

801/3028/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Podium 2 EN eerder ingeschreven voor Audiovisuele media 2 EN eerder ingeschreven voor Schrijven 2 EN eerder ingeschreven voor Project 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
geeft blijk van een eigen artistiek universum.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
ervaart plezier en vertrouwen in fysieke, ruimtelijke en talige experimenten
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
neemt verantwoordelijkheid op voor eigen keuzes, medespelers en andere betrokkenen
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
plaatst het eigen artistiek standpunt in een ruimere context
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
ervaart plezier en vertrouwen in fysieke, ruimtelijke en talige experimenten
gaat opbouwende gesprekken aan rond de eigen artistieke praktijk en die van medestudenten/docenten en implementeert deze in de artistieke praktijk

Leerinhoud

In Ba3 kan je de ervaringen die je tot dan toe hebt opgebouwd in de opleiding verder uitdiepen. Je kan binnen de veilige muren van de schoolomgeving jezelf op de vloer uitdagen, je grenzen verleggen en andere vormen van performance uitproberen. Meer en meer wordt, naast het spelen, ook de dramaturgische lijn van het geheel van de voorstelling deel van je verantwoordelijkheid als speler/maker.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.