Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijven 310660/3028/2324/1/56
Studiegids

Schrijven 3

10660/3028/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Schrijven 2 EN eerder ingeschreven voor Podium 2 EN eerder ingeschreven voor Audiovisuele media 2 EN eerder ingeschreven voor Project 2.

Korte omschrijving

Docent
Gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.3. publiek
stelt de eigen schrijfwetten in vraag en probeert nieuwe werkmethodes uit
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
verdiept zich in de fictionele wereld van een tekst
benoemt de eigen groei als schrijver
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
vertoont een grote mate van zelfwerkzaamheid in het redigeren van eigen werk
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
toont nieuwsgierigheid voor verschillende schrijfstijlen en literaire opvattingen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
neemt een onderzoekende houding aan om een tekst inhoudelijk voldoende grond te geven

Leerinhoud

Tijdens je opleiding werd stilaan duidelijk dat je de verschillende literaire genres en kunstdisciplines met elkaar kunt combineren. Je wordt nu uitgedaagd om op zoek te gaan naar je eigen mix, binnen de literatuur en over de grenzen van de literatuur heen.

Belangrijk is dat je inzicht verwerft in je eigen schrijverschap, dat je je bewust bent van je eigen literaire stemgeluid en dat je leert ontdekken hoe jij als schrijver het best functioneert. Hoe beter je jezelf als schrijver leert kennen, hoe makkelijker je ook je comfortzone kunt verlaten. In dit derde bachelorjaar is het van belang om niet alleen je schrijverschap te bestendigen, maar ook om te experimenteren, zodat je vanuit het experiment je eigen grenzen verder kan oprekken.

Bovendien zou je op het einde van dit jaar ook in staat moeten zijn om toe te werken naar een publiceerbare tekst, puntgaaf afgewerkt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.