Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podiumtechniek35223/3028/2324/1/28
Studiegids

Podiumtechniek

35223/3028/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Benjamin Timmermans

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
Bouwt licht- en geluidsapparatuur op en af
Plaatst en bevestigt mechanisch podiumtechnisch materiaal
Plaatst audioapparatuur en geluidsversterkingssystemen op het podium, sluit aan, legt verbindingen en regelt af
Installeert conventionele en automatische lichtapparatuur, dimmers en stuurtafels
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
Verricht de werkzaamheden met aandacht voor eigen en andermans veiligheid, welzijn, duurzaamheid en de relevante reglementering

Leerinhoud

Het vak wordt opgesplitst in 3 delen: Geluid, Licht en Mechanica (rigging).
Het doel is dat de student zelfstandig in staat is om met basismateriaal technisch aan de slag te kunnen op een eerste niveau en zo ook meer algemeen inzicht krijgt in de vereisten voor een technische opbouw.

Volgende onderwerpen komen aan bod :
Licht: Basisbegrippen, DMX, dimmers, Hard- en softpatchen, soorten armaturen, stekkers/kabels, signal flow, sasis lichtplan lezen en interpreteren
Geluid: Basisbegrippen, fysieke eigenschappen geluid, geluidsbronnen, onderdelen klanksysteem / PA, microfoons, mengtafels analoog-digitaal, kabels/stekkers, protocol, signal flow, basis klankplan
Mechanica (rigging): Basisprincipes mechanica, ophangsystemen, ophangmethodes, mechanische eigenschappen van podium-technisch materiaal, risico's op het podium

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.