Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dramaturgie 1 (KK)35391/3028/2324/1/17
Studiegids

Dramaturgie 1 (KK)

35391/3028/2324/1/17
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kolpa Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
leest, analyseert en bewerkt een (toneel)tekst.
kent de achtergronden/context van een (toneel)tekst.
legt verbanden tussen de (toneel)tekst en andere teksten en kunststromingen uit de periode van de tekst.
onderkent enkele dramaturgische principes van de theaterkunst.
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
legt verbanden tussen de (toneel)tekst en maatschappelijke en politieke thema's.

Leerinhoud

Dramaturgie, van theorie naar praktijk

Het vak dramaturgie gaat in op de dramaturgische beginselen in de theaterkunst. Wat staat er in de lied- of theatertekst (schrift of praktijk), en hoe verhoud je je daartoe? Wat zijn de betekenismogelijkheden van de tekst in deze tijd/de huidige tijd? De student wordt aangemoedigd na te denken over diens standpunt ten opzichte van de lied- of theatertekst in de brede zin van het woord waarbij tevens (een voorstelling van) de maker aandacht krijgt. De student wordt gestimuleerd zelfstandig onderzoek te doen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00