Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Speltraining35224/3028/2324/1/62
Studiegids

Speltraining

35224/3028/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
onderzoekt en verkent diens relatie tot het moment en de ander, via improvisatie
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
onderzoekt en verkent al spelend diens relatie tot de ruimte en het eigen lichaam
onderzoekt en verkent de tekst, via het samen spelen van dialogen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
onderzoekt en verkent het spelen voor publiek

Leerinhoud

Het vak speltraining biedt de student een wekelijks terugkerende training rond speelvaardigheid. Alle eerstejaars studenten drama ontmoeten elkaar op en naast de speelvloer. Ze leren voor mekaar spelen en naar mekaars toneelspel kijken. Ze leren spreken over wat ze zien op de scène en ontwikkelen er hun vocabularium in een grote zaal.

De lessen focussen op vertrouwen, risico nemen, samenspel, de gemeenschap van dramastudenten, peer learning, denkend spelen, levende dramaturgie, inleving versus afstand, voor- en naslag, klein en groot mechanisme, timing, diagonalen, conversatie, impulsen... Dialogen uit het toneelrepertoire vormen werkmateriaal maar ook improvisatie-oefeningen en eigen teksten kunnen dat zijn.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.