Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Voorstellingsanalyse2119/3028/2324/1/80
Studiegids

Voorstellingsanalyse

2119/3028/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cassiers Edith
Andere co-titularis(sen): Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
heeft inzicht in de werking van de theatrale tekens en systemen en is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken
maakt kennis met verschillende theatrale tekens die onderdeel zijn van een voorstelling (tekst, taalgebruik, body language, scenografie, kostuums, belichting, setting etc.) en analyseert de functie en betekenis aan de hand van praktische oefeningen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
is maatschappij- en zelfkritisch

Leerinhoud

De cursus ‘Voorstellingsanalyse’ vormt een inleiding tot de verschillende technieken om voorstellingen (van o.a. theater, dans, muziektheater, Performance Art en circus) te analyseren.
Aandacht gaat daarbij in de eerste plaats naar hoe theatrale middelen worden ingezet bij de creatie van de opvoering. De verschillende theatrale middelen (ruimte, decor, muziek, licht, mimiek, gestiek, tekst, enz.) worden als tekensystemen onderzocht. Hoe wordt betekenis geconstrueerd door theatrale tekens in een voorstelling? Hoe kan de student deze analyseren en (bovenal) zelf inzetten of gebruiken om betekenis te creëren?
Vervolgens worden er verschillende alternatieve analysevormen aangeboden naast semiotiek, waaronder fenomenologie, intermedialiteit, gender en Queer theorie, postkoloniale theorie en ecologie, etc.
Door middel van een voorstellingentraject worden de studenten geëngageerd om op een kritische, bewuste manier zelf met het (historisch en hedendaags) materiaal aan de slag te gaan. De studenten moeten met behulp van praktische oefeningen verschillende analysetechnieken uitproberen op verschillende types voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
- Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
- Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)
Daarnaast dien je als student enkele voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00