Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artist in society31489/3028/2324/1/45
Studiegids

Artist in society

31489/3028/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hillaert Wouter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
maakt kennis met het bredere (socio-)artistieke werkveld
onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context
formuleert een visie over mogelijke rollen van de kunstenaar in de maatschappelijke context en positioneert zichzelf daarin
reflecteert over de rol van de kunstenaar als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden

Leerinhoud

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve, performatieve wijze vorm te geven en te presenteren.

- cross-disciplinaire introductieseminaries met experts, over de rol en plaats van kunst en kunstenaar in de maatschappij
- activerende groepsgesprekken
- gerichte verkenning van het bredere (socio-)artistieke veld
- creatieve en performatieve verwerking en presentatie van de eigen ervaringen en visie
- voor de opleidingen drama en dans: inleiding in kruispuntdenken1e semester: groepslessen – beschouwing

1) Openingsles:
- praktische afspraken en leerlijn
- inleiding in portfolio
- ted-talk over begrip ‘artist in society’
=> Portfolio-opdracht: kies een artistieke held in relatie tot de samenleving

2) Discussieles:
4 prikkelende teksten (2 NL – 2 ENG) bespreken in groepjes.
=> Portfolio-opdracht: schrijf kort jouw visie neer in dialoog met één tekst

3) 4 themasessies met gastsprekers uit het werkveld
a. Themasessie 1: participatie & cocreatie
b. Themasessie 2: kunsteducatie
c. Themasessie 3: diversiteit & inclusie
d. Themasessie 4: duurzaamheid (SDG’s)
=> Portfolio-opdracht: kies een opvallende uitspraak van één van de sprekers en schets kort hoe je je daar zelf toe verhoudt

2e semester:

1) field visits – praktijkverkenning
Minstens 2 field visits, te kiezen uit een aanbod van 10 field visits in Antwerpen.
=> Portfolio-opdracht: portretteer deze organisatie vanuit wat jou erin aanspreekt en geef drie persoonlijke inzichten over ‘kunst en samenleving’ over je bezoek

2) sessies rond intersectionaliteit
=> Portfolio-opdracht: schets jezelf en je intersecties/privileges

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00je moet slagen voor beide delen om te slagen voor het geheel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste
Verplichte aanwezigheid openingsles
Aanwezigheid bij minstens 3 groepslessen
Deelname aan minstens 3 field visits
Eindopdracht eind mei:
- final pitch van 5 minuten
- Voorbereiding via ‘helpdesksessie’ voor studenten die willen