Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 1 (acteren en woordkunst)39151/3028/2324/1/11
Studiegids

Zang 1 (acteren en woordkunst)

39151/3028/2324/1/11
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Hondt Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Anita Eggermont

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
onderzoekt en ontwikkelt de mogelijkheden van de stem zowel in lage als hoge fonatie, en ontwikkelt een normaal stembereik, in het kader van een gezonde spreek- en basiszangstem
ontwikkelt inzicht in de anatomie en fysiologie van stem en lichaam, op ervaringsgerichte wijze, ondersteund door theoretische inzichten
leert de stem ontwikkelen via zintuigelijke waarneming en lichaamsbeleving
begrijpt de basisprincipes van goed stemgebruik, hoofdzakelijk via lange toonoefeningen, met sporadisch een toepassing op spreken en samenzang

Leerinhoud

In de les Zang B1 ga je op ontdekkingsreis naar jouw eigen stem. Je leert je stem vrij te laten klinken met zo weinig mogelijk moeite. Daardoor neemt zowel je stembereik als je stemflexibiliteit toe. Je ontwikkelt zowel je lage als je hoge stem, voornamelijk via lange tonen. Daarbij wordt o.a. gewerkt met de Lichtenbergmethode (klankgeoriënteerd stemwerk) en SOVT (Semi-Occluded Vocal Tract, o.a. Lax Vox)

We werken in groepsverband én via individuele sessies. Je beluistert en beleeft je eigen stem, en ook die van je medestudenten. Niet door te oordelen, maar via zintuiglijke waarneming en intense beleving van de stemklank.

Je krijgt op deze manier inzicht in de dynamiek tussen je stem en het stress- en het anti-stresssysteem dat hoofdzakelijk verloopt via het autonoom zenuwstelsel. Je leert aan den lijve verbanden begrijpen tussen de stemklank en de anatomie en fysiologie van de stem en het lichaam.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op zijn/haar/hun technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.
100% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Geen tweede examenkans mogelijk.