Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 225573/3028/2324/1/79
Studiegids

Interdisciplinair project 2

25573/3028/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
vindt inspiratie in de ontmoeting met verschillende artistieke praktijken uit andere disciplines en andere culturen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
reflecteert kritisch over het project waarin geparticipeerd wordt en kan dit mondeling weergeven
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
is in staat om constructief samen te werken binnen een interdisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context

Leerinhoud

De student neemt deel aan het jaarlijks twee weken durende festival aan het begin van het acadmiejaar, het GUESTFEST.
Je werkt in kleine klas-overschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen en dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreedt je blikveld en verrijken je podiumervaring. Het festival brengt een synergie tot stand tussen de verschillende drama-afstudeerrichtingen (Acteren, Kleinkunst en Woordkunst).

In Interdisciplinair project 2 werk je samen met kunstenaars uit andere disciplines en studenten uit andere richtingen en draag je bij aan het creatieve proces.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.