Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Labo camera-acteren36861/3028/2324/1/42
Studiegids

Labo camera-acteren

36861/3028/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
ontwikkelt het ambacht om een scenario te lezen
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
verwerft inzicht in de technische aspecten van camerawerk
maakt kennis met de technieken om een self-tape maken
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
onderzoekt de impact van spelen voor de camera

Leerinhoud

In het derde jaar leert de student in een module dat acteren voor de camera heel andere wetmatigheden oplegt en andere vaardigheden vereist. De student zal wat die uitvergroot op de scène nu leren beheersen op micro-niveau om het acteerspel door het oog van de camera naar het publiek te sturen. De student krijgt inzicht in kadrering, maakt kennis met de technische kanten van het filmvak en krijgt zo de kans om te onderzoeken of deze discipline die ligt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.