Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 325593/3028/2324/1/80
Studiegids

Interdisciplinair project 3

25593/3028/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan in interdisciplinaire context op een constructieve manier een eigen inbreng doen
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
is in staat om constructief samen te werken binnen een interdisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan kritisch reflecteren over interdisciplinair werken en dit toetsen aan het eigen artistieke profiel

Leerinhoud

De student neemt deel aan het jaarlijks twee weken durende festival aan het begin van het acadmiejaar, het GUESTFEST.
Je werkt in kleine klas-overschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen en dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreedt je blikveld en verrijken je podiumervaring. Het festival brengt een synergie tot stand tussen de verschillende drama-afstudeerrichtingen (Acteren, Kleinkunst en Woordkunst).

In Interdisciplinair project 3 integreer je je verworven vaardigheden en kennis uit je artistieke praktijk, en neem je de vrijheid om te onderzoeken en te experimenteren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.