Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 3 (acteren en woordkunst)39153/3028/2324/1/79
Studiegids

Zang 3 (acteren en woordkunst)

39153/3028/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Opstal Katrien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Zang 2 (acteren en woordkunst)) OF (eerder ingeschreven voor Zang 2 (deel 2 van 2)).

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
ontwikkelt een zelfstandig redeneringsvermogen en strategie├źn om via zangtechnische tools diens spreekstem effici├źnt te gebruiken en diens mogelijkheden uit te breiden
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
is actief betrokken bij de lessen

Leerinhoud

Om de leerdoelen te bereiken wordt via de volgende leerinhouden gewerkt:

Zangtechnische vaardigheden
* Estill Voice Training: leren weten, voelen en horen hoe verschillende onderdelen van de stem functioneren
* Adembalans: de adem past zich aan aan hoe de stem gebruikt wordt
* The Mixing Table Model (MTM): verschillende kleuren en parameters van stemgebruik worden ontdekt en toegepast.

Emoties en de stem
Via oefeningen wordt de link tussen emoties en stem uitgediept en versterkt.
De zangtechnische vaardigheden worden hieraan gekoppeld via de MTM.
De opgedane vaardigheden worden toegepast op zangnummers.

Repertoire
Elke student kiest in samenspraak met de docent een drietal zangnummers om doorheen het jaar aan te werken en uiteindelijk solo te brengen.
Er wordt ook gewerkt met samenzang en improvisatie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

80% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)
De student wordt beoordeeld op zijn/haar/hun technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Het cijfer voor de toetsvorm permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.
Alleen voor toetsvormen niet permanent is een tweede examenkans mogelijk.


20% vaardigheidstoets hands on (Examen)
De student wordt voor de examenopdracht beoordeeld op:
* het brengen van een klein programma
* het toepassen van de vaardigheden aangeleerd doorheen het jaar
* het van buiten zingen

Tweede examenkans mogelijk.