Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 136865/3028/2324/1/81
Studiegids

Spelproject 1

36865/3028/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Andere co-titularis(sen): Dom Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
weet inhoudelijk, vormelijk en emotioneel iets teweeg te brengen bij een publiek en vertrekt hierbij vanuit een bijzondere en originele eigen artistieke visie
durft zich te tonen op een podium. Die toont een combinatie van plezier, overgave, controle en overtuigingskracht
ontwikkelt in aanzet een werkmethode die als basis kan dienen voor een zelfstandig functioneren als artiest
toont het talent om techniek (spraak- en spel technisch) ten dienste stellen van diens innerlijke stroom en verbeelding
toont flexibiliteit, durf en vertrouwen bij improvisatieopdrachten en weet diens inspiratie te verbinden aan de eigen natuurlijke impulsen en spontaniteit
weet een bestaande theatertekst op authentieke en persoonlijke wijze te interpreteren
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
weet theatrale middelen zoals muzikaliteit, ruimtegebruik, richting, licht en rekwisieten efficiƫnt in te zetten om diens creatie vorm te geven en afleesbaar te maken voor een publiek
maakt al spelend gebruik van een gevarieerd en geschakeerd emotioneel palet en weet verrassend te schakelen en te transformeren
is bewust op zoek naar contrasten tussen vorm (lichamelijk, emotioneel en verbaal) en inhoud en toont bewustzijn rond de wisselwerking tussen beiden
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
kan op een positieve manier feedback verwerken en er creatief en opbouwend mee aan de slag
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
toont gevoeligheid voor alles wat zich omringt op het podium en past zich aan in het moment
kan verder bouwen op de inspiratie van diens tegenspelers en geeft zelf creatieve impulsen aan een groep
ontwikkelt professionele communicatieve vaardigheden zowel naar de medestudenten als naar docenten toe
geeft blijk van een goede werkethiek in voorbereiding, onderzoek en samenwerking

Leerinhoud

De student verkent spel, tekst en theatraliteit aan de hand van (bestaande) tekstfragmenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.