Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinaire creatie 136867/3028/2324/1/52
Studiegids

Interdisciplinaire creatie 1

36867/3028/2324/1/52
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
weet inhoudelijk, vormelijk en emotioneel iets teweeg te brengen bij een publiek en vertrekt hierbij vanuit een bijzondere en originele eigen artistieke visie
durft zich te tonen op een podium. Die toont een combinatie van plezier, overgave, controle en overtuigingskracht
ontwikkelt in aanzet een werkmethode die als basis kan dienen voor een zelfstandig functioneren als artiest
heeft voldoende creatieve impulsen om een eigen werk tot een goed einde te brengen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
hanteert woordenschat en taalregister om een eigen wereld te creëren in theater en/of muziek
weet een spanningsboog te creëren
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
kan op een positieve manier feedback verwerken en er creatief en opbouwend mee aan de slag
heeft genoeg creatieve veerkracht om een plan bij te sturen
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
toont gevoeligheid voor alles wat zich omringt op het podium en past zich aan in het moment
kan verder bouwen op de inspiratie van diens tegenspelers en geeft zelf creatieve impulsen aan een groep
ontwikkelt professionele communicatieve vaardigheden zowel naar de medestudenten als naar docenten toe
geeft blijk van een goede werkethiek in voorbereiding, onderzoek en samenwerking

Leerinhoud

De student maakt een zelf gecreëerde spelsolo van circa 15 minuten waarin de eigen fascinatie tot uiting komt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk130,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.