Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekproject 236868/3028/2324/1/86
Studiegids

Muziekproject 2

36868/3028/2324/1/86
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Andere co-titularis(sen): Genard Johannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziekproject 1 EN eerder ingeschreven voor Spelproject 1 EN eerder ingeschreven voor Interdisciplinaire creatie 1.

Korte omschrijving

Docent
Johannes Genard

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden uit Muziekproject 1 verder uit
kan, geïnspireerd door eigen invloeden, een eigenzinnige muzikale en/of tekstuele liedjesstijl ontwikkelen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
Kan een tekst schrijven met beheersing van metrum en klank
Beheerst alleen of als lid van een muzikale groep de spanningsboog van een concert
begeleidt songs basic op verschillende instrumenten
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
Kan het akkoordenschema van een eigen compositie benoemen en communiceren
Kan muzikale idee├źn communiceren aan muzikale begeleiders
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
maakt een akkoordenschema voor een song

Leerinhoud

Muziekproject: het zelfstandig schrijven van een aantal liedjes. 
Bij aanvang worden individueel tekst, melodielijn en harmonisatie geschreven. Een selectie van liederen worden verder gezamenlijk uitgewerkt en gearrangeerd, waarbij de studenten elkaar begeleiden.
De student maakt ter inspiratie kennis met en reflecteert over repertoire van andere songschrijvers.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.