Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 236869/3028/2324/1/23
Studiegids

Spelproject 2

36869/3028/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Spelproject 1 EN eerder ingeschreven voor Muziekproject 1 EN eerder ingeschreven voor Interdisciplinaire creatie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 verder uit
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
is in staat zich te identificeren met een personage
kan een keuze maken uit tekstmateriaal vanuit persoonlijke fascinatie
kan een theatrale spanning opbouwen
kan spelen vanuit impulsen, vanuit het niet geconditioneerd zijn
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
hanteert tekst vanuit een kritische houding t.o.v. de kwaliteit van tekstvertalingen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
kan een keuze voor tekst motiveren vanuit een persoonlijk standpunt
verwoordt het inzicht omtrent de speelbaarheid van teksten
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
herkent de inhoudelijke schakels in een theatertekst
hanteert bij het spelen zeer bewust richting en ruimte

Leerinhoud

Speltekstproject: studenten experimenteren en oefenen met fragmenten van bestaande spelteksten.
De flexibiliteit van de student wordt uitgedaagd doordat er vaak van fragment en personage wordt gewisseld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk65,00 uren
Werktijd buiten de contacturen205,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.