Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinaire creatie 236870/3028/2324/1/57
Studiegids

Interdisciplinaire creatie 2

36870/3028/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Interdisciplinaire creatie 1 EN eerder ingeschreven voor Muziekproject 1 EN eerder ingeschreven voor Spelproject 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden uit Interdisciplinaire creatie 1 verder uit
Zoekt scenische vormen voor een voorstelling
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
weet muzikaliteit bewust in te zetten om diens creatie vorm te geven en afleesbaar te maken voor een publiek
weet ruimtegebruik bewust in te zetten om diens creatie vorm te geven en afleesbaar te maken voor een publiek
weet belichting bewust in te zetten om diens creatie vorm te geven en afleesbaar te maken voor een publiek
weet rekwisieten bewust in te zetten om diens creatie vorm te geven en afleesbaar te maken voor een publiek
hanteert doeltreffende structuren voor een voorstelling
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
onderzoekt andere artistieke bronnen om zich te laten inspireren om te creƫren
4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
maakt bewuste keuzes in het toepassen van interdisciplinariteit
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
speelt met besef van de impact van gemaakte keuzes als signaal naar een publiek

Leerinhoud

Creatief project: De studenten maken solo, in duo of trio een zelf gecreëerde voorstelling waarin hun fascinatie tot uiting komt. 
Dit kan zowel een spelproject (tekst/performance) zijn als een muziekproject of een mengvorm hiervan.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk115,00 uren
Werktijd buiten de contacturen155,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.