Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 336873/3028/2324/1/62
Studiegids

Spelproject 3

36873/3028/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Spelproject 2 EN eerder ingeschreven voor Muziekproject 2 EN eerder ingeschreven voor Interdisciplinaire creatie 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
weet hoe die de eigen theatrale persoonlijkheid kan voeden
kan een keuze maken uit tekstmateriaal vanuit persoonlijke fascinatie
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Creëert een spanningsboog over één scène
kan lichaamstaal uitvergroten, weglaten of stileren
weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Creëert een spanningsboog over één scène
kan de illusie wekken dat de tekst op het moment 'ontstaat'
speelt vanuit een theatraal bewustzijn en integreert hierbij de werktuigen van een speler
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
gebruikt de ruimte als middel voor lichamelijke expressie
kan bewust met richting omgaan
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
is zich bewust van tekens in de ruimte
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze
kan dialogeren met medespelers
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan dialogeren met medespelers
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze

Leerinhoud

Speltekst- en creatieprojecten: De student presenteert theatrale voorstellingen met (zelf geschreven) tekstmateriaal voor publiek.
De student werkt voor een gezamenlijk project samen met de studenten uit de andere afstudeerrichtingen (Acteren/Woordkunst).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.