Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinaire creatie 336874/3028/2324/1/96
Studiegids

Interdisciplinaire creatie 3

36874/3028/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Interdisciplinaire creatie 2 EN eerder ingeschreven voor Spelproject 2 EN eerder ingeschreven voor Muziekproject 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
is in staat om te reageren op wat anderen aangeven
kan in groepsverband inhoudelijke en vormelijke ideeën uitwerken tot een volwaardige voorstelling
kan in samenwerking en toenemende zelfstandigheid de weg afleggen van ruw idee tot volwaardige voorstelling
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
is in staat om te reageren op wat anderen aangeven
toont zich gesterkt in een creatief groepsproces en weet een creatieve impasse te overkomen
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze

Leerinhoud

De studenten maken in groep zelf gecreëerde voorstellingen waarin hun fascinatie tot uiting komt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk105,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.