Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijflabo36898/3028/2324/1/39
Studiegids

Schrijflabo

36898/3028/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Taveirne Lara, Vanhauwaert Maud
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
heeft plezier in het experimenteren met verschillende schrijfmethodes en treedt uit de eigen non-comfortzone
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
is actief betrokken bij de lessen
durft een onaffe tekst te laten lezen en gaat goed om met tijdsdruk

Leerinhoud

In het Schrijflabo gaat het over het ontdekken van je mogelijkheden als schrijver. Het is een speeltuin waar je vrij mag experimenteren met taal en tekst. Er wordt nog niet naar het eindresultaat van de schrijfopdrachten gekeken, wel kan de schrijver al doende zijn schrijfkwaliteiten en beeldend vermogen verruimen.
Werkwijze: aan de hand van erg uiteenlopende, kleine schrijfopdrachten wordt de fantasie van de schrijver geprikkeld. Je leert verschillende inspiratiebronnen kennen en je komt erachter welke stijl/genre je het meest schrijfplezier bezorgt. We nemen voldoende tijd voor feedback, zodat je troeven en werkpunten duidelijk naar voren komen.
In het schrijflabo kom je in aanraking met de terminologie die eigen is aan het vak en worden er technieken aangeraakt die van pas zullen komen in Schrijven 2 en 3.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.