Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gesprekstraining36899/3028/2324/1/73
Studiegids

Gesprekstraining

36899/3028/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Dilles Marieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
experimenteert met gespreksvormen en -technieken. Toont energie en concentratie.
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
is zich bewust van de eigen belevingswereld en de andere blik op de wereld van de gesprekspartner. Durft aannames en overtuigingen van zichzelf en de ander in vraag te stellen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
is actief betrokken bij de lessen

Leerinhoud

In het vak Gesprekstraining onderzoeken we verschillende manieren, methoden en technieken om in gesprek te gaan. Interviewtechnieken, lichaamstaal inzetten of feedback geven en ontvangen: wat de methode ook is, we gaan vooral oefenen en spelen. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de kunst van het discussiëren, debatteren. Je zal jezelf en je eigen communicatievoorkeuren en gevoelens daarrond beter leren kennen en daardoor bewuster in gesprek gaan met verschillende mensen of met een publiek. De inhoud van deze lessen zal ook toepasbaar zijn in de lessen interview en alle vakken waarvoor je met mensen praat om een artistiek product te maken zoals een podcast of een beelddocu.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.