Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Scriptie807/3083/2324/1/95
Studiegids

Scriptie

807/3083/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Andere co-titularis(sen): Hillaert Wouter, Kolpa Peter, Van den Eede Louise
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Scriptiebegeleiders nog niet allemaal bekend.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Acteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
respecteert deadlines.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
positioneert diens reflectie in een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
evolueert tijdig van verbreding van het onderwerp naar verdieping door het gebruik van één of meerdere onderzoeksvragen
kiest een eigen, degelijke structuur waarin de vereisten inleiding, hoofdbestanddeel, en conclusie vervat zitten.
kiest en verantwoordt een onderwerp dat verband houdt met het thema van de masterproef.
legt in de tekst het verband met de artistieke masterproef.
maakt vlot gebruik van onderzoeksinstanties als bibliotheken en archieven en selecteert relevante bronnen.
nuanceert en kadert bekomen informatie
stelt bekomen resultaten en inzichten telkens opnieuw in vraag.
voert een doorgedreven inhoudelijk onderzoek naar een gekozen onderwerp.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan kritisch reflecteren
kan over diens onderzoeksproces tussentijds communiceren en indien nodig bijsturen.
schrijft volgens de aangegeven academische normen met inbegrip van het juiste begrippenapparaat en de structurele vereisten.

Leerinhoud

De scriptie is gelinkt aan de masterproef en is een schriftelijke neerslag van het onderzoeks-/ reflectief proces dat vooraf, tijdens en na de artistieke presentatie plaatsvindt.
In diens scriptie positioneert de student zich tot een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen265,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00