Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoeksklas36909/3083/2324/1/28
Studiegids

Onderzoeksklas

36909/3083/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
legt contacten over disciplines heen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert een werkmethode om te creëren
schat het representatief belang voor de eigen opleiding en eindproject in en kan dit verantwoorden.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert over het bewustzijn van de werkmethode

Leerinhoud

Binnen het vak Onderzoeksklas worden onderzoekers, verbonden aan het Conservatorium (of extern), uitgenodigd om studenten te laten participeren aan hun artistiek onderzoek.
Als student krijg je een indruk van de veelzijdigheid van artistiek onderzoek, maakt kennis met onderzoeksmethoden en met vernieuwende inzichten en experimenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de onderzoeksklassen. Hij/zij/hen moet minstens 2 van de aangeboden onderzoeksklassen volgen.

Toetsing
100% vaardigheidstoets artistiek permanent (P)

De student dient minstens 2 van de aangeboden onderzoeksklassen te volgen. De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
De beoordeling gebeurt door permanente evaluatie en wordt uitgedrukt in geslaagd of niet-geslaagd.