Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef (woordkunst)12094/3083/2324/1/24
Studiegids

Masterproef (woordkunst)

12094/3083/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Project 3 EN eerder ingeschreven voor Podium 3 EN eerder ingeschreven voor Schrijven 3 EN eerder ingeschreven voor Audiovisuele media 3.

Indien niet alle vakken van de bachelor zijn afgewerkt, kan de student pas inschrijven voor dit opleidingsonderdeel als zij/hij/die daarvoor de toestemming heeft van de Toelatingscommissie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
vormt diens onderzoek om tot een volwaardige, artistieke realisatie.
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
creëert een vormelijk kader voor het presenteren van de masterproef.
maakt tijdens het werkproces keuzes die het resultaat versterken en onderbouwt deze keuzes.
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
vertaalt het onderzoek van de masterproef op een heldere manier naar een publiek.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
daagt het begrip artisticiteit uit aan de hand van techniciteit, originaliteit, eigenheid en verdieping.
geeft in de eigen masterproef blijk van de beheersing van diens ambacht en verworvenheden
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
geeft blijk van de nodige flexibiliteit en van recuperatievermogen bij hindernissen of wijzigingen in het proces.
is gedisciplineerd en zelfwerkzaam en stelt zichzelf deadlines.
verwerkt en distilleert input en feedback doorheen het werkproces.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
oefent in de uitwerking van de masterproef diens artistieke praktijk verfijnd en doelgericht uit.
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
houdt rekening met artistieke en technische mogelijkheden.
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
schakelt, indien nodig, experts uit andere disciplines in
3. Samenwerking - 3.3. interculturele en internationale context
situeert zich binnen het socio- culturele en maatschappelijke landschap
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
documenteert zich op verschillende manieren en via diverse bronnen.
stelt de juiste vragen om diens thema te benaderen en stuurt bij indien nodig.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert en communiceert regelmatig over het werkproces.
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
onderhandelt met mogelijke actoren uit het werkveld

Leerinhoud

De Masterproef bestaat uit één of meerdere artistieke projecten:
De student realiseert werk in één van de gebieden Podium, Media of Schrijven of in een symbiose ervan. Die bepaalt zelf inhoud en vorm van het artistiek concept en onderzoekt hiermee de grenzen en mogelijkheden van het vakgebied.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen610,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00