Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef (kleinkunst)12096/3083/2324/1/92
Studiegids

Masterproef (kleinkunst)

12096/3083/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Kleinkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Kleinkunst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
wendt diens inspiratiebronnen actief aan
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Kan zelfstandig een artistieke solo of groepsproject creëren en uitvoeren, zowel tekstueel als muzikaal
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
communiceert met publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Kan zelfstandig een artistieke solo of groepsproject creëren en uitvoeren, zowel tekstueel als muzikaal
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Kan zelfstandig een artistieke solo of groepsproject creëren en uitvoeren, zowel tekstueel als muzikaal
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
heeft een artistieke autonomie
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
denkt mee over presentatie van het artistiek project (decor, kostuum)
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
Kan een artistiek project leiden
kan performances organiseren
legt contacten over disciplines heen
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
inspireert de andere artistieke medewerkers in functie van het project
onderhandelt met mogelijk artistieke medewerkers
reflecteert over de strekking van de artistieke bijdrage in het werkveld
3. Samenwerking - 3.3. interculturele en internationale context
situeert zich binnen het socio- culturele en maatschappelijke landschap
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
heeft een persoonlijke visie op het cultuurlandschap en geeft daar uiting aan in diens voorstelling
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert een werkmethode om te creëren
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert over het bewustzijn van de werkmethode
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
communiceert met organisatoren

Leerinhoud

De masterproef kleinkunst kan zowel een gezamenlijke project zijn als een soloproject. Bij de keuze van het masterproefproject wordt gekeken naar het onderwerp (de artistieke en/of maatschappelijke relevantie van de inhoud) en de vormgeving (muzikaal, theatraal of multidisciplinair) ten opzichte van het reeds gevolgde artistieke traject tijdens de bacheloropleiding. Verder wordt gekeken naar de specifieke kwaliteiten en/of verder uit te diepen vaardigheden en artisticiteit van de student. Er wordt naar gestreefd dat de student ten opzichte van diens artistieke evolutie een grensverleggend project aanvangt. De masterproef wordt gepresenteerd in openbare voorstellingen, in huis of op locatie. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid, communicatief en organisatorisch vermogen verwacht.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen610,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00