Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stage of project38350/3083/2324/1/37
Studiegids

Stage of project

38350/3083/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  • Master in het drama, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Van den Eede Louise
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
werkt proactief aan een creatief project
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
neemt initiatief om contacten te leggen in het werkveld
neemt initiatief om zichzelf te profileren in het werkveld
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
hanteert technische en technologische hulpmiddelen binnen diens vakgebied
implementeert diens mogelijkheden en artistieke gerichtheid in
toetst diens verworven competenties aan de voornaamste vereisten van het werkveld
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
wendt diens financiële, commerciële en juridische kennis aan in het werkveld

Leerinhoud

Deelname aan een productie als speler/muzikant/maker of het maken en performen van een eigen project.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage540,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00