Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie34491/3123/2324/1/83
Studiegids

Compositie

34491/3123/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias, Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Het aantal contacturen is beperkt tot 60 op jaarbasis, er wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de student verwacht.

individuele lessen
groepsgerichte lessen
klasprojecten en projecten ingericht door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproeven van het postgraduaat compositie
of

Voldoen aan de eindcompetenties van compositie 5

De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek
De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zie leerdoelen van het standaard hoofdvak in de studiegidsfiches onder Master in de muziek.

Leerinhoud

Lees het vademecum!

In het postgraduaat krijgt de student de kans om zich te verdiepen en/of te specialiseren in een bepaald aspect van de muziekpraktijk. De student kan zich voorbereiden op een auditie, wedstrijd of concertreeks.

* Bespreken van werken van de student
* Referentie naar de muziekliteratuur
* Studie van hedendaagse compositietechnieken
* Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
* Voorbereiding van volwaardig eindexamen-programma

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden om zijn compositorische ambities te kunnen realiseren.

Aan te raden is software voor muzieknotatie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Boeken
Tijdschriften
Internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen855,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De student presenteert zijn/haar jaarwerk/portfolio.

Op het jaarexamen worden volgende competenties worden beoordeeld:
Kennis en inzicht: analytisch denkvermogen, stilistiek, vorm, instrumentatie/orkestratie, instrumentenleer
Attitudes: artistieke gedrevenheid, persoonlijkheid, zelfstandigheid, originele aanpak, visie