Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Motion DesignLab I35127/3103/2324/1/22
Studiegids

Motion DesignLab I

35127/3103/2324/1/22
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rubberecht Pieter
Andere co-titularis(sen): Delafortry Lina, Peeters Andreas, Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 153,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod leer je de basisbeginselen van animatie en illustratie, verwerf je inzicht in bewegingsleer en leer je een doelgroep benaderen a.h.v. animatie.
Tijdens deze 3 weken durende deepdive wisselen hoorcolleges, opdrachten en consults elkaar af zodat jij aan het einde ervan een animatie kan opleveren waarbij je een boodschap aantrekkelijk overbrengt naar een specifieke doelgroep.

De software m.b.t. dit lab wordt via blended learning aangeboden; je verwerkt de leerstof zelfstandig voorafgaand aan de les zodat je concreet aan de slag kan met je lab(opdrachten) tijdens de contactmomenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je past onderzoeksmethodes en -tools eigen aan het Lab toe om een specifieke doelgroep in kaart te brengen.
Je identificeert de kenmerken van een doelgroep die bepalend zijn voor de vormgeving en functionaliteiten van een multimediaproduct eigen aan het Lab.
Explore
Je past creatieve denktechnieken en methoden toe om tot ideeën te komen binnen de context van het Lab.
Je visualiseert je ideeën aan de hand van analoge en digitale methoden eigen aan het Lab.
Je creeërt meerdere variaties op een idee door te spelen met de basis design principes eigen aan het Lab.
Materialize
Je realiseert een eenvoudige mediaoplossing die voldoet aan een aantal technische en vormgeeflijke eisen.
Je past de basis softwarekennis eigen aan het Lab correct toe op een eenvoudige mediaoplossing.

Leerinhoud

Tijdens de 3 lesweken komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is een snackable
 • Logo animatie
 • Storytelling voor korte animaties bestemd voor sociale media
 • Doelgroepen
 • Kleurenleer
 • Bewegingsleer
 • Timing van animatie
 • Introductie en basics in After Effects
 • Ontwerpen van coherente reeks eenvoudige vector-illustraties
 • Storyboarding voor korte animaties
 • Motion Design basisprincipes (Timing, spacing & rythm / Eases / Graph Editor, keyframe velocity, overgangen)
 • Gebruik van verschillende bronbestanden in AE voor opzet animatie
 • Productie van korte animatie voor sociale media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij de start van de opleiding rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • basis tekenmateriaal zoals potloden, stiften, snijmes, lat, snijmat A4, fijne zwarte stift, gom, schetsboek, ...
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • prints die je evt. in een printshop buiten de school laat maken
 • museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen47,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.