Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Interface DesignLab II35240/3103/2324/1/81
Studiegids

Interface DesignLab II

35240/3103/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verreth Marijke
Andere co-titularis(sen): Matthé Kim, Van Camp Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 165,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod breid je je kennis uit van een eenvoudige interacties naar meer complexe interacties. Je verbreedt je kennis op vlak van de interface lab design principes; prototyping. Aan het einde van dit lab kan je een meer complexe en responsive website/applicatie opleveren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je identificeert de kenmerken van een opdrachtgever die bepalend zijn voor de vormgeving en functionaliteiten van een multimediaproduct eigen aan het Lab.
Je leidt de vormgeefelijke eisen en technische specificaties voor een mediaoplossing af uit een opdrachtstelling.
Explore
Je genereert meerdere concepten die aan de opdrachtstelling voldoen.
Je weegt verschillende concepten tegenover elkaar af op basis van de vormgeefelijke eisen en technische specficaties.
Materialize
Je verzamelt input van anderen om je ontwerp te verbeteren.
Je levert een finaal prototype op dat voldoet aan de vormgeefelijke eisen en technische specificaties.
Je past je softwarekennis eigen aan het lab correct toe bij het ontwerpen van een prototype.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Je doorloopt opnieuw de stappen van de design thinking methodologie
 • en maakt gebruik van doorgedreven doelgroepen-analyse.
 • De interacties - dus ook het UX-UI design proces - worden complexer
 • en je leert hoe professionals hiermee omgaan.
 • In je prototype maak je binnen dit lab gebruikt van je nieuw verkregen kennis uit het vak Interface software.
 • Je wordt tijdens dit lab gecoacht in je creatief denkvermogen maar ook in je onderzoeksvaardigheden en het proces.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht(en)

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.