Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Coding Basics36645/3103/2324/1/30
Studiegids

Coding Basics

36645/3103/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Matthé Kim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Serge, Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is een ondersteunend olod van Interface Lab II waarin we dieper ingaan op webdesign uit Interface Lab I. Aan de hand van praktische oefeningen bouwen we verder op je kennis uit semester 1; daar leerde je hoe je informatie structureert en schrijft als HTML, alsook de basis van CSS voor het vormgeven en lay-outen van webpagina's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je hanteert bij het schrijven van complexere HTML de juiste syntax, kiest correcte elementen (ook in minder eenduidige situaties) met oog voor duurzaamheid en toegankelijkheid.
Je voorziet je interface design van geavanceerde layouts door gebruik van CSS Grid, Flexbox en Positioning.
Je demonstreert de onderliggende werking van CSS (de cascade, specificiteit en overerving) in je werk.
Je maakt doordacht gebruik van CSS bij het maken van web animaties, transities en transformaties binnen de context van interface design.
Je integreert SVG-afbeeldingen en video in je web uitingen.
Je gebruikt CSS bij het maken van kleurverlopen en gebruik van filters.
Je ontwerpt een duurzame en beheersbare interactief product met behulp van een statische website-generator.

Leerinhoud

We frissen je kennis van webdesign uit semester 1 nog even op en focussen ons op een aantal meer geavanceerde technieken en concepten:

 • geavanceerde layouts door gebruik van CSS Grid, Flexbox en Positioning
 • de onderliggende werking van CSS (de cascade, specificiteit en overerving)
 • CSS web animaties, transities en transformaties binnen de context van interface design
 • gebruik van SVG-afbeeldingen 
 • gradients en filters

We staan ook stil bij het concept webpagina. Je kan er veel meer mee doen dan "websites maken". We zorgen ook voor duurzaamheid en toegankelijkheid van onze producten.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.