Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand DesignLab II35135/3103/2324/1/03
Studiegids

Brand DesignLab II

35135/3103/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Claes Saar
Andere co-titularis(sen): Draulans Frederik, Druyts Stijn, Listhaeghe Erwin, Van Hecke Bavo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 165,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod ga je dieper in op de structuur van merkidentiteiten en de context waarbinnen merken strategische keuzes moeten maken. Je ontwerpt een B2C merk. Voor dit merk ontwikkel je een kartonverpakking ontworpen volgens de verwachtingen van de doelgroep en opgemaakt volgens de regels van de kunst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je identificeert de kenmerken van een opdrachtgever die bepalend zijn voor de vormgeving en functionaliteiten van een multimediaproduct eigen aan het Lab.
Je leidt de vormgeefelijke eisen en technische specificaties voor een mediaoplossing af uit een opdrachtstelling.
Explore
Je genereert meerdere concepten die aan de opdrachtstelling voldoen.
Je weegt verschillende concepten tegenover elkaar af op basis van de vormgeefelijke eisen en technische specficaties.
Materialize
Je verzamelt input van anderen om je ontwerp te verbeteren.
Je levert een finaal prototype op dat voldoet aan de vormgeefelijke eisen en technische specificaties.
Communiceren
Je maakt je ontwerpkeuzes inzichtelijk a.h.v. een onderzoeksbrug, filmpje, ...

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Brand DNA
 • Briefing & debriefing
 • Doelgroepen
 • Positionering
 • Werken met fotografie en beeldbanken
 • Conceptontwikkeling B2C merkidentiteit
 • Conceptontwikkeling kartonverpakkingen
 • Conceptvisualisatie
 • Ontwerpen binnen brand values
 • Ontwerpen naar doelgroep
 • Ontwerpen volgens technische standaarden
 • Productieklaar maken van bestanden
 • Productietechnieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.