Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication Technics33955/3103/2324/1/41
Studiegids

Publication Technics

33955/3103/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: BDL, MDL, PDL
  • Lab jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Paesmans Miet
Andere co-titularis(sen): De Vuyst Marijke, Gossé Joke, Moons Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is het ondersteunend olod van Publication Lab II. Er wordt dieper ingegaan op software, Adobe Indesign speelt een belangrijke rol en verschillende productievormen worden uitgediept. Je wordt ondergedompeld in de wereld van typografie, productie, beeld en kleur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je begrijpt de verschillende stadia van gangbare drukprocessen.
Explore
Je bereidt een grafisch order zo optimaal mogelijk voor i.f.v. de productie.
Materialize
Je hanteert opmaaksoftware om eigen beeld- en tekstmateriaal te combineren in meer geavanceerde publicaties met oog voor de basis publication design principes.
Je verklaart de basisbegrippen van en mogelijkheden bij het verwerken van print- en drukorders.
Je levert een eenvoudig drukklaar bestand aan dat technisch verwerkt kan worden voor een specifieke medium.
Je beheerst de softwarepaketten bij het opmaken van publicaties.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Software: illustrator, indesign, photoshop
 • Layout: stramien, waarneming, vormgeven van tekst en beeld
 • Typografie: detailtypografie, displaytypografie, micro- en macrotypografie, geschiedenis en technologie
 • Productie: conventionele en specifieke druktechnieken, digitale printprocessen, papier en afwerkingsproces
 • Kleur: kleur in print/drukproces
 • Beeld: eigenschappen van beeld en compositie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00on campus examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks
is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.