Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication Essentials36663/3103/2324/1/60
Studiegids

Publication Essentials

36663/3103/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Publishing
  • Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is een onderliggend vak van Publication DesignLab III dat een combinatie is van theorie en opdrachten die nauw aansluiten bij de realiteit in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je brengt de evolutie van de grafische vormgeving (kleur, beeld, layout, typografie, doelgroep, stijl) in verband met actuele voorbeelden en/of je eigen ontwerp.
Je herkent en benoemt belangrijke ontwerpers, stijlen en hoogtepunten uit de geschiedenis van de grafische vormgeving.
Je interpreteert en gebruikt typografische begrippen op een correcte manier, zowel op micro- als macroniveau (terminologie, classificatie, letterkeuzes, …).
Explore
Je onderscheidt de verschillende keuzes (op vlak van papier, afwerking, druktechnieken) die kunnen gemaakt worden op productieniveau.
Je experimenteert met de basisprincipes van compositie bij het ontwerpen van meer complexe printmedia producten voor een specifieke doelgroep.
Materialize
Je bent in staat een technisch correcte PDF op te leveren voor verschillende doeleinden (drukklaar, cPDF, interactieve PDF, ...).

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Hoe zorg je ervoor dat een letter leesbaar blijft op print en op scherm
 • Basis colormanagement
 • Welke print/druktechniek gebruik je het best bij een opdracht
 • Wat is nu net een PDF en wat kunnen we hier allemaal uitleren
 • Je wordt ondergedompeld in de wereld van boeken-, magazine- en krantenlayout zowel het creatief als technisch proces
 • Leren analyseren wat “goede” en “slechte” vormgeving is
 • Wat is vormgeving? Wie zijn de pioniers – typedesigners,…
 • Wat is een grid, hoe passen we dit toe en waarom is het zo belangrijk binnen publication design
 • Eerste kennismaking met het werkveld
 • Praktische zaken die komen kijken bij het maken van offertes en facturen als zelfstandig vormgever

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00on campus examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00on campus examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.