Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Concept & Storytelling36639/3103/2324/1/20
Studiegids

Brand Concept & Storytelling

36639/3103/2324/1/20
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Pack
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goedemé Lien
Andere co-titularis(sen): Claes Saar, Van Hecke Bavo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod focussen we op concepten bedenken en storytelling. Een concept is een idee dat de basis vormt van de doelstellingen die je wil behalen. Concepten worden uitgewerkt tot verhalen waarmee we een merkidentiteit of campagne opbouwen. Met behulp van narratieve technieken trek je de aandacht van je doelpubliek. Op het einde van de rit beheers je de kracht van letters en kan je deze inzetten om met tekst je beeld te versterken. Je leert ook meer aandacht hebben voor de nauwkeurigheid van je taalgebruik.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je gebruikt narratieve technieken om een merkenidentiteit uit te bouwen.
Je weet je tekst af te stemmen op het doelpubliek en het communicatiekanaal.
Je versterkt de impact van een beeld door de toevoeging van tekst.
Je experimenteert met het bedenken van concepten voor een specifieke klant.
Communiceren
Je past je kennis van de Nederlandse taal grammaticaal correct toe zonder spellingsfouten. 
Je past strategieën toe om te waken over nauwkeurigheid en kwaliteit van alle tekst in je media-uitingen en specificaties toe.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Storytelling
 • Copywriting voor PR, direct marketing, social media, ...
 • Creatief met taal
 • Verhalend schrijven
 • Bedrijfs- en marketingcommunicatie (toevoegen)
 • Tone of voice
 • Concepten verwoorden
 • Bedrijfs- en marketingcommunicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00mondelinge (presentatie)opdracht in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00herwerkte opdracht met mondelinge presentatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.