Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Essentials36636/3103/2324/1/15
Studiegids

Brand Essentials

36636/3103/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Pack
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Listhaeghe Erwin
Andere co-titularis(sen): Van Hecke Bavo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod zoem je verder in op het campagne- en communicatie-aspect van branding en marketing. Je leert welke technieken, formats en media frequent door reclamemakers gehanteerd worden en hoe reclamecampagnes geboekt worden.
De theorie wordt tijdens de hoorcolleges steeds geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk/actualiteit, waarna je via opdrachten actief wordt aangespoord om je inzicht in de leerstof toe te passen en mee de actualiteit te betrekken.

Door deze leerstof krijg je een beter inzicht in de mechanismen achter de reclame, waardoor je ook gerichter aan opdrachten kan werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je begrijpt de marketingtechnische mechanismen in de actualiteit en legt ze uit.
Je definieert en begrijpt de basisbegrippen ivm communicatieproces, -vormen en -middelen.
Je identificeert marketingtechnische elementen in de brede actualiteit.
Je vertaalt de actualiteit naar professionele, marketinggerelateerde opportuniteiten.
Professionaliseren
Je brengt je visie/analyse/boodschap op een gepaste, overtuigende, heldere en correcte manier.
Communiceren
Je weet wanneer welke communicatie-uitingen kunnen ingezet worden i.f.v. een opdracht.
Je onderbouwt je keuze en/of combinatie van communicatie-uitingen in functie van een specifieke opdracht.
Samenwerken
Je neemt je verantwoordelijkheden op binnen het team.

Leerinhoud

In dit olod komen volgende thema's aan bod:

 • hoe werkt reclame
 • basisbegrippen en positie van reclame binnen de marketing- en communicatiemix
 • welke media-uitingen bestaan er en hoe kiezen (mediamix)
 • wat is interactieve marketing, content marketing, direct (e)marketing, PR, ...
 • consumentengedrag (customer journey, van prospect tot ambassadeur, ...)
 • situatieanalyse, doelstellingen en strategie, segmenteren en positioneren, ... 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.