Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Interface Design Essentials36644/3103/2324/1/93
Studiegids

Interface Design Essentials

36644/3103/2324/1/93
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Matthé Kim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Serge, Vanhaeren Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De eerste bouwstenen voor web development zijn reeds gelegd bij Interface Software I. Bij dit olod gaan we aan de slag met een Content Management System (CMS).

Wij kiezen voor Wordpress omdat dit vandaag nog steeds het meest populair is. We vertrekken van nul, zetten de hosting op, installeren de CMS & database en gaan aan de slag met allerhande plug-ins.

Terwijl het technische aspect draait op Wordpress, besteden we ook aandacht aan de visuele design aspecten. Zo gaan we dieper in op typografie, lay-out, stramien en kleur voor schermgebruik. Sleutelen aan het design gaan we doen aan de hand van Elementor Pro.

Volg je simultaan IDL III dan maak je gebruik van CMS om het ontwerpproces van je game te documenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je bedenkt creatieve concepten voor een grafisch verantwoorde website naar de behoeften van een klant binnen de mogelijkheden van een CMS systeem.
Materialize
Je bepaalt aan welke eisen een media-uiting en -content moet voldoen wil het een gebruiksvriendelijk en toegankelijk product zijn.
Je past de basisprincipes van een CMS toe in een concrete opdracht waarbij je content (tekst, beeld, bewegend beeld, geluid en combinaties hiervan) structuur geeft in een eigen CMS ontwerp.
Je bent in staat om vanuit je inzicht in de basisprincipes van contentmanagement een bestaand CMS te beheren en verder uit te bouwen.
Je installeert een CMS op een webserver volgens de regels van de kunst en linkt dit aan een database.
Je maakt gebruik van verschillende plugins voor het uitbreiden van de funtionaliteiten van de CMS (Beveiliging, Webshop, SEO, Back-up, Design....)
Je past de technische basisprincipe van SEO toe op je CMS.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Activeren van Domeinnaam en server.
 • Installeren van Database (Apache)
 • Installeren van Wordpress
 • Installeren en gebruik maken van verschillende Plugins in WP
 • Back-up & Security van je WP site
 • Werken met verschillende templates
 • Eigen ontwerp maken met Elementor Pro
 • Designprincipes voor web zoals typografie, lay-out, stramien, kleur, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.