Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital & Production38588/3103/2324/1/35
Studiegids

Digital & Production

38588/3103/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
  • Print & Creation + Print & Publishing
  • Print & Publishing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gossé Joke
Andere co-titularis(sen): Paesmans Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod is het onderliggend vak van PDL IV waar we tijdens hoorcolleges en oefeningen kennis en competenties bijbrengen m.b.t. het opmaken, afwerken en drukken van printmedia producten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je bent in staat om een eenvoudige calculatie kritisch te analyseren en zelf te maken.
Je interpreteert en gebruikt begrippen m.b.t. kleurbeheer zoals printproductie, typografie, prepress, software, .... op een correcte manier.
Explore
Je zoekt aan de hand van een vraag/offerte naar de juiste productiemogelijkheden (papier, druktechnieken en afwerking).
Je vertrekt bij het genereren van ideeën in je ontwerpproces steeds vanuit een analoge benadering.
Materialize
Je past de mogelijkheden van digitale publicaties (drukklare én interactieve pdf), voor- en nadelen en technische specificaties toe in verschillende ontwerpen.
Je verwerkt grote stukken tekst op een professionele typografische manier met de juiste software.
Je voert een eenvoudige proofing uit op aangeleverd of eigen materiaal en bent in staat deze te beoordelen.
Je demonstreert hoe je op een correcte manier een preflight door voert bij het aanmaken van een drukklaar bestand.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • je gaat je verder verdiepen in colormanagment en druktechnieken.
 • Ook de nieuwste technologieën krijgen hier hun plaats.
 • Je werkt verder in de standaard programma’s waar je steeds leert om op een snelle en efficiënte manier je uitingen af te werken.
 • De technische kant van letterontwerp en fontfiles wordt besproken, met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld.
 • We bekijken het boek als object qua materialen en afwerkingsmogelijkheden.
 • Je leert hoe automatisatie toe te passen in InDesign

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • basis tekenmateriaal zoals potloden, stiften, snijmes, lat, snijmat A4, fijne zwarte stift, gom, schetsboek, ...
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • prints die je evt. in een printshop buiten de school laat maken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.