Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Brand Photography36640/3103/2324/1/54
Studiegids

Brand Photography

36640/3103/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Brand
  • Brand + Pack
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: BDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gombeer Wim
Andere co-titularis(sen): Van Hecke Bavo, Verreth Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod helpt je om je comfortabeler te voelen met een camera, te werken in een professionele fotostudio en je creatieve mogelijkheden volledig te verkennen. Deze cursus geeft je alle tools om de technische kennis te verzamelen die je nodig hebt voor het ontwerpen van een technisch ontwerp.

We geven niet alleen les in de technische essentie van fotografie maar leren ook hoe we fotografie kunnen gebruiken in ontwerpopdrachten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: scherpstellen, lenzen & brandpuntsafstand, meten, ISO, diafragma's, scherptediepte, sluitertijden, handmatig balanceren van de belichting, witbalans, beweging regelen, compositie, compositie, lichtinzicht, gebruik van flitsfotografie in een studio-omgeving, reportage en nabewerking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je hebt inzicht in de fotografische taal, met name de relatie tussen inhoud, vormgeving en techniek.
Je hebt inzicht in de fotografische benadering adhv. flitsverlichting en camera in studio.
Explore
Je verwerft inzicht omtrent de beeldvorming van mens, object en ruimte.
Materialize
Je kan door inzicht in de aard en de opstelling van de lichtbron verscheidene aspecten van een voorwerp weergeven en abstraheren.
Je gaat correct om met lichtbronnen.
Je maakt de juiste keuze uit het assortiment objectieven.
Je realiseert een commerciƫle fotografische media-uiting volgens de technische haalbaarheid.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • materiaalkennis (camera, objectieven, licht)
 • iso-diafragma-sluitertijd
 • compositie
 • lichtmeting en flitsmeting
 • lichtbeheersing op locatie (daglicht, kunstlicht, flitslicht).


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • Adobe Creatieve software (+/- 75 euro, elk academiejaar te hernieuwen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00je bundelt de resultaten van de verschillende lesopdrachten - indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.