Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 2D Motion Graphics 38185/3103/2324/1/10
Studiegids

Software 2D Motion Graphics

38185/3103/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Joosen Isabelle
Andere co-titularis(sen): Delafortry Lina, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod diepen we je softwarekennis van After Effects verder uit op het gebied van animatie en werken we verder op de hoofdprincipes van animatie. We bekijken ook enkele technieken en principes om treffende illustraties en stijlen te bekomen voor jouw animaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 2D-animatietechnieken en visuele 2D-animatiestijlen.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 2D-animatietechnieken om animaties te maken voor communicatieve doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 2D-animaties.
Je hanteert de basis 2D-animatietechnieken om karakters op een aantrekkelijke manier te animeren.
Je ontwerpt 2D-animatiekarakters voor een animatie met communicatieve en promotionele doeleinden binnen een consequente stijl.
Je past je basiskennis over geluidsopname toe bij het regisseren en opnemen van een voice over.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 2D-animatietools en -technieken
 • Motion design principes
 • Workflow voor ontwerp van een karakter
 • Karakteranimatie technieken
 • Gebruik van camera's
 • Gebruik van voice over (basis opname en regie)
 • Renderen van animaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou binnen dit olod rekening met extra kosten voor:

 • de verplichte aankoop van volgende plugins via https://www.mtmograph.com/discount/APBE23 met code APBE23:
  • Boombox plugin (+/- 41 euro)
  • Motion plugin (+/- 27,5 euro)
 • een klasuitstap (vervoer + inkomticket aan studententarief) naar het Playgrounds event in Eindhoven: https://weareplaygrounds.nl/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Indien momenten kunnen in de examenperiode gepland worden – raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00herwerkte opdracht(en) met indienmoment in de examenperiode

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.