Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 3D Motion Graphics 38186/3103/2324/1/44
Studiegids

Software 3D Motion Graphics

38186/3103/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leonard Elias
Andere co-titularis(sen): Delafortry Lina, Nijssen Wes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D-animatie. We bekijken ook technieken en principes ten einde treffende visuele 3D-animatie te bekomen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 3D-animatietechnieken.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 3D-technieken om animaties te maken voor communicatieve en promotionele doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 3D-animaties.
Je kan een 3D-animatiescene opzetten die op efficiënte wijze kan worden gerenderd.
Je hanteert verschillende soorten camerashots om tot een treffende storytelling te komen. 

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 3D-animatietools en -technieken
 • Animatie van 3D-camera's
 • Belichten voor 3D-animatie
 • Renderen van animaties
 • Export mogelijkheden voor video
 • 3D-Motion graphic technieken ter productie van infographics
 • Storytelling
 • Animaties met promotioneel en informatief doeleinde
 • Belichting intentioneel gebruiken teneinde een bepaalde sfeer te bekomen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou binnen dit olod rekening met extra kosten voor:

 • Een klasuitstap (vervoer + inkomticket aan studententarief) naar het Playgrounds event in Eindhoven: https://weareplaygrounds.nl/
 • Hoewel het Maxon Student pakket (Cinema 4D, Red Giant, Redshift, Universe and ZBrush) gratis is voor studenten, wordt er tijdens het activatieproces 14 euro aangerekend aan servicekosten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Indien momenten kunnen in de examenperiode gepland worden – raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00herwerkte opdracht(en) met indienmoment in de examenperiode

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.