Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lied (6 sp)28454/3126/2324/1/56
Studiegids

Lied (6 sp)

28454/3126/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Wajnberg Aäron
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de eindcompetenties van zang 5
De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek en slaagt in de toelatingsproef Postgraduaat concertsolist Zang.
De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.

Leerinhoud

Lees het vademecum!
Elk duo (zang-piano) krijgt minstens 30’ individuele les per week. Het wordt aanbevolen om geregeld de lessen van medestudenten bij te wonen.
Een belangrijke keuze uit het liedoeuvre van: o.m. Schubert, Schumann, Brahms, Wolf en Pfitzner voor het Duitse repertoire, en van Fauré, Duparc, Debussy, Ravel en Poulenc voor het Franse repertoire.
Vanzelfsprekend zijn andere componisten ook mogelijk (Beethoven, Mahler, Berg, Schönberg, R. Strauss, Mortelmans, Roussel, Bartók, De Falla, Hindemith, Messiaen, enz).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en cd's cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Tweemaal per jaar: door een permanente evaluatie en door een optreden tijdens de examens van de liedklas. Alle liederen moeten tijdens de examens uit het geheugen worden uitgevoerd. (Uitzonderingen, bepaald door het repertoire, kunnen vooraf met de docenten afgesproken worden.)

De jury van het examen liedklas bestaat uit de beide docenten van de liedklas, plus een extern jurylid (zanger of/en pianist) die met het repertoire vertrouwd is.