Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Oratorium (9 sp)28458/3126/2324/1/95
Studiegids

Oratorium (9 sp)

28458/3126/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Demeyere Ewald
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de eindcompetenties van zang 5
De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek en slaagt in de toelatingsproef Postgraduaat concertsolist Zang.
De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

Leerinhoud

Lees het vademecum!
De invulling van het jaarprogramma gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent en bevat eveneens het examenprogramma.
Elke student krijgt individuele les per week. Het wordt aanbevolen om geregeld de lessen van medestudenten bij te wonen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en cd's cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

zie Zang (postgraduaat)